Proč podpořit Prahaton?

Prahaton je akce, kterou pořádáme již 5. rokem. Hru neustále zlepšujeme a každý rok má čím dál tím více hráčů. V roce 2018 měla akce přes 200 účastníků.

Ačkoli je v České republice velké množství jiných her po městě, Prahaton je koncipovaný tak, aby byl jiný než ostatní hry. Kromě luštění šifer a zábavných úkolů je akce vzdělávací a seznamuje tak (nejen) obyvatele Prahy s městem, ve kterém žijí. Hra má také multikulturní přesah.

Ačkoli se jedná o studentský projekt, akce je zaměřena nejen na středoškolské a vysokoškolské studenty, nýbrž na lidi všech věkových kategorií. Pravidelně se tak akce účastní lidé staršího věku či rodiče s kočárkem.

Co nabízíme?

Prezentace v den akce

Výměnou za spolupráci nabízíme prezentaci na místě startu či na závěrečném vyhlášení. To jak formou projevu, tak pomocí propagačních materiálů. Můžeme Vás otisknout na zadání hry či vložit propagační materiály do obálky, v níž na začátku hry účastníci zadání dostanou. Propagace je možná také skrz nabízení vašich služeb na startu.

Web a sociální sítě

Další možností je propagace vyvěšením vašeho loga na webových stránkách Prahatonu, či pomocí našeho Facebooku nebo Instagramu. Rádi s Vámi budeme spolupracovat také formou vzájemného sdílení.

Zapojení přímo do hry

Také jsme otevření spolupráci na zadání samotné hry. Je možné například účastníky dovézt do vašeho podniku či jim dát možnost využít vašich služeb. Věříme, že něco takového by mohlo samotnou hru zpestřit.

Těšíme se na spolupráci